Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2000, Cilt 30, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 006-012
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
İdrardan İzole Edilen Oksasiline Duyarlı ve Dirençli Stafilokok Suşlarının Fusidik Asit ve Diğer Antimikrobik Maddelere Duyarlıkları
Ali Erdemoğlu1, M. Fevzi Özsoy2, Gürol Emekdaş1, Oral Öncül2, Alaaddin Pahsa2
1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, İstanbul
2GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Stafilokok, fusidik asit, antibiyotik direnci

Bu çalışmada idrardan izole edilen 223 stafilokok suşunun fusidik aside direnç durumunun saptanması amaçlanmıştır. Stafilokok suşlarının 63'ü oksasilin duyarlı Staphylococcus aureus (OSSA), 39'ü oksasilin dirençli S. aureus (ORSA), 74'ü oksasilin duyarlı koagülaz negatif stafilokok (OSKNS) ve 47'si oksasilin dirençli koagülaz negatif stafilokok (ORKNS) olarak tanımlanmıştır.

Suşların fusidik asit direnci Fransa Mikrobiyoloji- Antibiyogram Komitesi kriterlerine göre, oksasilin ve diğer antimikrobik ajanlara direnç durumları ise NCCLS (M2-A6) standartlarına göre disk diffüzyon yöntemiyle belirlenmiştir. Fusidik asit direnci OSSA suşlarında %3.2, ORSA suşlarında ise %7.7, OSKNS suşlarında %10.8, ORKNS suşlarında %14.9 olarak saptanmış, suşların hiç birinde vankomisin ve teikoplanin direnci görülmemiştir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim