Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2000, Cilt 30, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 013-016
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Boğaz Kültürlerinden İzole Edilen Beta Hemolitik Streptokokların Serogrupları
İbrahim Erayman1, Emel Türk Arıbaş2, Abdullah Yılmaz2, Mehmet Bitirgen2
1Numune Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Konya
2Selçuk Ü. Tıp F. Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hast. A.D. Konya
Anahtar Sözcükler: Beta hemolitik streptokok, boğaz kültürü, serogruplandırma

Streptokoksik tonsillofarenjit olgularının büyük bir bölümünden A grubu beta hemolitik streptokoklar sorumludur.

Ancak diğer serogruplardan özellikle C ve G grubu beta hemolitik streptokoklar da akut bakteriyel farenjitin nedeni olabilmektedir. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları polikliniğine ateş, boğaz ağrısı şikayetleri ile başvuran 256 hastanın boğaz kültürleri değerlendirildi. Beta hemolitik streptokok saptanan 113 örnekte streptokok serogrupları lateks aglütinasyon metodu ile tayin edildi.İzolatların %84.08'i Agrubu, %4.42'si B grubu, %7.08 C grubu ve %4.42'si G grubu olarak gruplandırıldı.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim