Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2000, Cilt 30, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 017-019
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Türkiye'deki Farklı Bölgelerden İzole Edilen Likenlerin Antimikrobiyal Aktiviteleri
Özlem Osmanağaoğlu1, Atilla Yıldız2, Sefa C. Saçılık1
1Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Teknikokullar, Ankara
2Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Tandoğan, Ankara
Anahtar Sözcükler: Likenler, antimikrobiyal aktivite

Bu çalışmada farklı bölgelerden toplanan Letaria vulpina, Pseudoevernia furfuraceae var. furfuraceae ve Evernia divericata liken örneklerinden elde edilen aseton ve kloroform ekstraktlarının Gram-pozitif çomaklar, Grampozitif koklar, Gram-negatif çomaklar ile Candida albicans üzerindeki antimikrobiyal aktivitesi araştırılmıştır. Gerek aseton gerekse kloroform ile hazırlanan ekstraktlarda Gram-pozitif kok ve çomaklara karşı inhibitör etki elde edilirken, Gram-negatif çomaklar ve Candida albicans'a karşı herhangi bir aktivite gözlenmemiştir. Çalışmamızda disklere emdirilen farklı ekstrakt dozları ile zon çaplarındaki artış oranları arasında herhangi bir korelasyon kurulamaz iken, ekstraksiyon için kloroform yerine aseton kullanılması durumunda inhibitör aktivetinin göstergesi olan zonların daha büyük çaplarda elde edilebileceği gözlemlenmiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim