Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2000, Cilt 30, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 026-029
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Hayvancılıkla Uğraşan Bir Ailede Brucella melitensis'e Bağlı Pansitopeniyle Karakterize Aile İçi Bruselloz
Hayrettin Akdeniz, Hasan Irmak, Turan Buzgan, Mustafa Kasım Karahocagil, Ali Pekcan Demiröz
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van
Anahtar Sözcükler: Brucella melitensis, aile için infeksiyon, pansitopeni

Bruselloz özellikle gelişmekte olan ülkelerde başta olmak üzere, dünyanın bir çok bölgesinde problem teşkil eden önemli bir hastalıktır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde, özellikle de göçer grubunda Brusella melitensis'e bağlı hayvan ve insan infeksiyonu yaygın olarak görülmektedir. Bruselloz özellikle kırsal kesimde hayvancılıkla uğraşan ailelerde aile için bir infeksiyon olarak da karşımıza çıkmaktadır. Burada Van Edremit ilçesi'ne bağlı Gölkarşı köyünde hayvancılıkla uğraşan 12 kişilik bir ailenin anne ve dört kız çocuğu olmak üzere beş bireyinde görülen ve ortak özellik olarak pansitopeniyle karakterize beş akut bruselloz olgusu incelenerek olguların epidemiyolojik özellikleri ortaya çıkarılmaya çalışmıştır. Ayrıca brusellozlu hastaların ateş ve eklem bulguları yanında pansitopeniyle de başvurabilecekleri vurgulanmıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim