Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2000, Cilt 30, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 056-059
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Isolation and Preparation of Antisera to Ovine IgG Heavy Chain
Hüseyin Yılmaz1, Nuri Turan1, Kenton L. Morgan2
1University of Istanbul, Veterinary Faculty, Department of Microbiology. Avcılar, Istanbul, Turkey
2University of Bristol, School of Veterinary Science, Department of Veterinary Medicine, Langfard, Bristol, U.K
Anahtar Sözcükler: IgG, koyun, izolasym,antiserum

Koyun IgG'si jel-filtrasyon, iyon değişimi ve afinite kromatografisi kullanılarak izole edilmiştir. İzole edilen proteinler SDS-Page jel elektroforezi yöntemi ile ayrıştırılmıştır. Jel'de 52-56kD bölgesindeki proteinler elektroelüsyon yöntemi ile saflaştırılmış ve bu proteinlerle tavşan immünize edilmiştir. Tavşandan elde edilen antiserum Western Immuloblotting yöntemi ile analiz edilmiştir. Bu antiserum koyun serumunda, 54kD moleküler ağırlığındaki bir protein ile reaksiyon vermiştir. 54kD, IgG ağır zincirinin molekül ağırlığına eşdeğerdir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim