Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2000, Cilt 30, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 060-064
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Hekim Adaylarının İnfeksiyonu Önleme Konusundaki Bilgi ve Uygulamaları
Melis Macar1, Fevziye Çetinkaya1, Nedret Koç2, Demet Ünalan1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D. Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji A.D. Kayseri
Anahtar Sözcükler: İnfeksiyonun önlenmesi, el yıkama, dekontaminasyon

Bu çalışmada Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde Dönem altı öğrencilerinin, infeksiyonun önlenmesi ile ilgili bilgi düzeyleri, el yıkama, eldiven giyme davranışlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Bu çalışma 1/2 sistematik örnekleme ile seçilen 105 kişi üzerinde anket yöntemi ile yapılmıştır.

Araştırma grubunun infeksiyonu önleme ile ilgili genel bilgi puanı ortalaması 49,9 ± 10,6 olarak bulunmuştur. İnternlikteki çalışma süresinin infeksiyonu önleme ile ilgili bilgi puanını etkilemediği saptanmıştır. Çalışmaları sırasında infeksiyonu önleme kurallarına yeterince uymadığını düşünenlerin oranı % 45,2 idi. Kan veya vücut sıvıları ile temas etmiş olabilecek tüm malzemenin, hepatit ve AIDS virüsleri dahil birçok mikroorganizmayı yok edecek malzeme ile yıkanıp fırçalanmadan önce on dakika %0,5 lik klor solüsyonunda bekletilmesi gerektiğini internlerin %32,4' ü biliyordu.

Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde en ağır yükü taşıyacak olan hekim adaylarının infeksiyonu önleme konusundaki bilgilerinin yetersiz olduğu ve çalışmalarında genel önlemlere yeterince uymadıkları görülmüştür.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim