Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2003, Cilt 33, Sayı 2, Sayfa(lar) 104-108
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
İlkokul Öğrencilerinde A Grubu Beta Hemolitik Streptokok Portörlüğü ve Suşların Eritromisine Duyarlılıkları
Mustafa Altındiş 1, F.Sefa Dereköy 2, Ayhan Çeri 3
1Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Afyon
2Kocatepe Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Afyon
3 Akşehir Devlet Hastanesi, Akşehir
Anahtar Sözcükler: Agrubu beta hemolitik streptokok, portörlük, eritromisin

Çalışmada Afyon bölgesi ilkokul öğrencilerinde, A grubu beta hemolitik streptokok (GABHS) taşıyıcılığının ve izole edilen suşların eritromisine duyarlılıklarının araştırması amaçlanmıştır. Her birinden 200 öğrenci olmak üzere farklı iki semtteki ilkokuldan yaşları 10-12 arası (ortalama 10.7±2.3) toplam 400 ilkokul öğrencisi çocuktan alınan boğaz sürüntüsü örneklerinden %5 koyun kanlı agara ekim yapılarak besiyerleri 37°C'de 18-24 saat inkübe edilmiştir. GABHS tanısı, suşların koloni morfolojisi, basitrasine duyarlılıkları belirlenerek gerçekleştirilmiştir. Suşlar Lateks aglütinasyon yöntemiyle serotiplendirilmiştir. İzole edilen bütün GABHS'ların eritromisine duyarlılıkları NCCLS önerileri doğrultusunda disk difüzyon yöntemi ile saptanmıştır.

Toplam 72 (% 18.0) öğrencide GABHS belirlenmiş, iki ayrı ilkokulda GABHS üremesi sırasıyla % 7.0(14/200) ve % 29.0(58/200) olarak saptanmış ve aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (x2:14.03, p<0.05). Suşların altısı(% 8.3) eritromisine dirençli bulunmuştur.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim