Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2006, Cilt 36, Sayı 1, Sayfa(lar) 055-066
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Lyme hastalığının epidemiyolojisi
Ece Şen
Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü, Temel Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Lyme hastalığı, Borrelia burgdorferi, Ixodes ricinus, keneler

Lyme hastalığı, kenelerle en hızlı yayılan, insan ve hayvanlarda hastalık yapan, yeni çıkan bir enfeksiyondur. Etkeni, Ixodes sp. genusundaki kenelerle bulaşan ve Borrelia burgdorferi sensu lato genotür kompleksinden spiroketleridir. Yurdumuzda, Kuzey ve Kuzeybatı Marmara, İstanbul çevresi ve Karadeniz bölgelerinde yaptığımız çalışmalar, vektör kene türünün I.ricinus olduğunu göstermiştir ve bu kene ile taşındığı bilinen B.burgdorferi sensu lato genotür kompleksindeki tüm spiroketler (B.burgdorferi sensu stricto, B.garinii, B.afzelii, B.valasiana, B.lusitaniae) yurdumuzda bulunmaktadır. Türkiye'deki kökenlerin genomları sekanslanmış ve Avrupa kökenleriyle yüksek oranda (% 97- %100) benzerlik gösterdiği bulunmuştur. Bu hastalıkla ilgili olgu bildirileri ve çalışmalar az sayıdadır; yurdumuzdaki epidemiyolojisi iyi bilinmemektedir. Derlememizde, bu hastalığın etkeni, epidemiyolojisi ve yurdumuzdaki durumu ile ilgili bilgiler verilmektedir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim