Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2007, Cilt 37, Sayı 3, Sayfa(lar) 176-188
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Küresel ısınmanın kenelerle taşınan infeksiyonlara etkileri
Ece Şen
Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Temel Çevre Bilimleri Anabilimdalı, Hisar Kampüsü Bebek, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Küresel ısınma, kene-kökenli infeksiyonlar, Ixodes ricinus, Lyme borreliyozu, epidemiyoloji

Atmosferik sıcaklık, 250-300 yıl önce başlayan bir ısınma dönemine girmiştir. Devam eden ısınmanın insan sağlığına etkileri üzerindeki çalışmalar özellikle,''yeni çıkan'' veya ''yeniden çıkan'' hastalıklar üzerinde yoğunlaşmıştır. Öne sürülen ''en kötü senaryo'' yaklaşımları ve epidemiyolojik varsayım modelleri, artan küresel sıcaklık değerlerinin, patojenik mikroorganizmaların bulaşma oranlarını yükselteceğini düşündürmektedir. Sarı humma ve deng ateşi gibi artropodlarla taşınan hastalıklarla ilgili tarihsel kanıtlar, iklim ve sıcaklık değişikliklerinin, infeksiyonların epidemiyolojik özelliklerini, prevalansını ve yayılma alanlarını etkileyebileceğini göstermiştir. Küresel ısınma özellikle vektörlerle bulaşan infeksiyonların epidemiyolojisini etkilemektedir. Kenelerin dağılımı ve infeksiyon oranlarının yağış, iklim ve mikroklimatik değişimlerden etkilenme mekanizmaları yurdumuzda yaptığımız çalışmalarla açıklanmıştır; Trakya ve Karadeniz bölgelerinde Lyme borreliyozu ve anaplazmoz (HGE) üzerinde yaptığımız seroepidemiyolojik ve vektör sürveyans çalışmalarında elde ettiğimiz veriler, özellikle yağış ve habitat özelliklerinin kenelerin dağılımını etkilediğini göstermiştir. Ancak, patojenlerin epidemiyolojisinde, göçler, uluslararası yolculuklar, ekonomik sorunlar ve altyapı eksikliği, eğitimsizlik sonucu ortaya çıkan çevre kirliliği, izinsiz hayvan ticareti, kontrolsüz avcılık, ormanların tarla, yol, yerleşim alanı yapmak amacıyla yok edilmesi, plansız sulama sistemleri, kontrolsüz zirai ilaçlama ve aşırı antibiyotik kullanımı gibi antropojenik faktörler ve hatalar ve tüm bu faktörlerin küresel ısınma, habitat ve ekolojik denge üzerindeki etkileri, genel olarak patojenlerin dağılımında, doğal faktörlerden daha önemlidir. Bu nedenle, geleceğe yönelik hastalık prevalansı tahminleri ve epidemiyolojik modellerin yapımında iklim ve doğal faktörlerle birlikte antropojenik faktörler de dikkate alınmalıdır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim