Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2008, Cilt 38, Sayı 1, Sayfa(lar) 005-011
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Çoğul dirençli nozokomiyal Pseudomonas aeruginosa suşlarında beta laktamazların incelenmesi
Nigar Çelik
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Cerrahpaşa, İstanbul.
Anahtar Sözcükler: P.aeruginosa, çoğul direnç, beta laktamaz.

Bu çalışmada İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesinde yatan 24'ü çocuk, 26'sı erişkin 50 hastadan izole edilmiş olan çoğul dirençli Pseudomonas aeruginosa suşlarında beta laktamaz enzimleri araştırılmıştır. Suşların duyarlılıkları agarda dilüsyon yöntemiyle incelenmiştir. Klasik çift disk sinerji yöntemiyle dokuz (%18) suşta genişlemiş spektrumlu beta laktamaz (GSBL) enzimi saptanmıştır. Beta laktamazların pI değerleri izoelektrik nokta tayini yöntemiyle 4.5 ve 8.2 arasında bulunmuştur. Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile 22 (%44) suşta PER-1 enzimi, 23 (%46) suşta OXA-10 türevi ve 14 (%28) suşta OXA-2 türevi enzimler pozitif bulunmuştur.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim