Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2008, Cilt 38, Sayı 1
•   Derleme
Orijinal Araştırma
Çoğul dirençli nozokomiyal Pseudomonas aeruginosa suşlarında beta laktamazların incelenmesi
Nigar Çelik
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Altı farklı kök kanal dolgu maddesinin Enterococcus faecalis üzerine antimikrobiyal aktivitisinin in-vitro araştırılması
Nimet Yiğit, K.Meltem Çolak, Ahmet Ayyıldız
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Brucellozda standart tüp aglütinasyon titreleri ve Rose Bengal testi sonuçlarının biyokimyasal parametrelerle ilişkisi
Murat Mehli, Tekin Karslıgil, Efgan Doğan Gayyurhan, Fatma Ebru Özgür Akın
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bruselloz için serolojik taramanın değeri (*)
Esra Koçoğlu, Oğuz Karabay, Nevin İnce
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Candida suşlarında slime üretimi ve hemolitik aktivitenin araştırılması (*)
Fahriye Ekşi, Ebru Sözen, Ayşen Bayram, Tekin Karslıgil, İclal Balcı
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Romatolojik şikayetleri olan hastalarda antinükleer antikor varlığının HBV infeksiyonu ile ilişkisi (*)
Ayşen Bayram, Ebru Sözen, Fahriye Ekşi, Tekin Karslıgil, İclal Balcı
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik laboratuvarda kullanılan otoantikor tanı testlerinin değerlendirilmesi
Zeki Yumuk, Şeyda Çalışkan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Pseudomonas aeruginosa'da virülans faktörleri ve quorum sensing
Onur Karatuna, Ayşegül Yağcı
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim