Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2008, Cilt 38, Sayı 1, Sayfa(lar) 027-32
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Candida suşlarında slime üretimi ve hemolitik aktivitenin araştırılması (*)
Fahriye Ekşi, Ebru Sözen, Ayşen Bayram, Tekin Karslıgil, İclal Balcı
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Anahtar Sözcükler: Candida türleri, hemolitik aktivite, slime üretimi.

Candida'lar, başta hastane infeksiyonları olmak üzere, son yıllarda çeşitli infeksiyonlardan sıklıkla soyutlanan patojenler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada laboratuvarımıza gönderilen klinik örneklerden izole edilen Candida'ların virülans faktörlerinden slime üretimi ve in-vitro hemolitik aktivitelerinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya 88 Candida suşu dahil edilmiş, suşların identifi kasyonunda germ tüp testi, klamidospor oluşturma ve API ID 32C (bioMerieux, Fransa) identifikasyon kiti kullanılmıştır. İzole edilen suşların 62'si C. albicans, 8'i C. albicans-dışı olarak identifiye edilmiştir. İzole edilen suşların 39'u (%44.3) slime faktör oluşturmuş olup, bunların 8'i (%20.5) kuvvetli pozitif, 13'ü (%33.3) orta derecede pozitif, 18'i (%46.2) zayıf pozitif bulunmuştur. Candida suşları 24 ve 48 saatlik süreler sonunda koyun kanlı ve insan kanlı besiyerlerinde hemoliz oluşturmamıştır. Glikozlu koyun ve insan kanlı SDA besiyerinde 48 saatlik inkübasyon sonrasında 37 (%42.1) suşun beta-hemoliz, 23 (%26.1) suşun alfa-hemoliz, 28'inin (%31.8) ise gama-hemoliz yaptığı tespit edilmiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim