Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2008, Cilt 38, Sayı 1, Sayfa(lar) 012-015
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Altı farklı kök kanal dolgu maddesinin Enterococcus faecalis üzerine antimikrobiyal aktivitisinin in-vitro araştırılması
Nimet Yiğit1, K.Meltem Çolak2, Ahmet Ayyıldız3
1Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Bölümü, Erzurum.
2 Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı, Erzurum.
3 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum.
Anahtar Kelimeler: Kök kanal dolgu maddeleri, antimikrobiyal aktivite, Enterococcus faecalis
Özet
Bu çalışmanın amacı, yaygın olarak kullanılan iki epoksi-resin esaslı (AH 26, AH plus), bir çinko-oksit öjenol esaslı (N2), bir kalsiyum hidroksit esaslı (sealapex), bir silikon esaslı (RSA Reoko-seal) ve bir poliketon esaslı (Diaket) kök kanal dolgu maddelerinin Enterococcus faecalis izolatlarına karşı antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesidir. Bakteri izolatlarının triptik soy buyyon (TSB) besiyerinde 12 saatlik kültüründen Mc Farland standart bulanıklık 1 eşeline denk süspansiyonları hazırlanmıştır. Bu süspansiyonlardan triptik soy agar (TSA) besiyerlerine ekim yapılmıştır. Taze hazırlanan dolgu maddeleri besiyerlerinde açılan çukurlara doldurulmuştur. İnkübasyon süresinden sonra inhibisyon zonları ölçülmüş ve değerlendirilmiştir. Dolgu maddeleri tiplerine bağlı olarak değişik aktiviteler göstermiştir. RSA dolgu maddesi E.faecalis üzerinde antimikrobiyel etki göstermemiştir.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim