Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2008, Cilt 38, Sayı 1, Sayfa(lar) 023-026
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Bruselloz için serolojik taramanın değeri (*)
Esra Koçoğlu1, Oğuz Karabay2, Nevin İnce2
1Abant izzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Bolu.
2 Abant izzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Bolu.
Anahtar Sözcükler: Bruselloz, seroprevalans, tarama

Bu çalışmada, aynı bölgede üç brusella olgusunun saptanmasının ardından serolojik tarama yapılmış ve yeni olguların varlığı araştırılmıştır. Bölgede yaşayan, 15 yaşın üzerinde olan toplam 67 kişide brusella antikorlarının varlığı Rose Bengal (RBT) ve Standart Tüp Aglütinasyon Testi (STA) ile araştırılmıştır. İncelenen 67 olgunun 10'unda (%15) RBT pozitif, sekizinde (%12) STA testi pozitif (≥1/160) bulunmuştur. Sonuçlarımıza göre riskli bölgelerde brusella pozitif olguların ardından yapılacak serolojik taramalarla birçok yeni olgu saptanabilir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim