Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2008, Cilt 38, Sayı 1, Sayfa(lar) 037-041
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Klinik laboratuvarda kullanılan otoantikor tanı testlerinin değerlendirilmesi
Zeki Yumuk, Şeyda Çalışkan
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Anahtar Sözcükler: Otoantikor, anti nükleer antikor, dsDNA

Sistemik lupus eritematozus gibi bir grup otoimmun hastalıkların teşhisinde anti nukleer antikor (ANA) testleri teşhise yardımcı olmaktadır. İndirekt immunfloresan (IIF) metodu yaklaşık 40 yıldır ANA testlerinde kullanılmaktadır. IIF yöntemi için yoğun iş gücüne ve ileri düzeyde eğitimli personele ihtiyaç duyulduğundan alternatif yöntemler geliştirilmiştir. Ancak yeni alternatif yöntemler IIF'dan daha iyi sonuç verme konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle otoantikor testlerinin yapıldığı klinik laboratuvarlarda yeni geliştirilen alternatif testlerin uygunluğu sürekli araştırılmalıdır. Bu çalışmada, rutin laboratuvarımızda uygulanan klasik otoantikor testleri ve eklenen yeni testlerin bir değerlendirmesi yer almaktadır. Sonuç olarak, dsDNA testi tek bir yönteme bağlı kalarak sonuçlandırılmamalıdır. dsDNA için ilk aşamada IIF veya RIA tercihe edilmeli ve ELISA ile sonuçlar konfirme edilmelidir. Homojen patern pozitif sonuçlara mutlaka titrasyon uygulanmalıdır. ENA çalışmalarında, tarama testi olarak immunblotting yöntemi kullanılabileceği halde konfirmasyon için ELISA yöntemi tercih edilmelidir. Otoantikor çalışacak klinik laboratuarları n, kullanılacak yöntem ve markayı tercih etmeden önce karşılaştırmalı ön çalışma yapmaları önerilmektedir. Anahtar kelimeler: Otoantikor, anti nükleer antikor, dsDNA

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim