Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2008, Cilt 38, Sayı 2
Orijinal Araştırma
Çoğunluğu algılama yanıtlarının gösterilmesinde iki yöntemin karşılaştırılması
Vahide Bayrakal, Hüseyin Baskın, İ. Hakkı Bahar
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Gram negatif bakterilerin eski ve yeni kinolonlara duyarlılığı
Seher Baştürk, Gönül Şengöz, Kadriye Kart Yaşar, Filiz Yıldırım
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Zonguldak ilinde izole edilen Mycobacterium tuberculosis suşlarının primer antitüberküloz ilaçlara duyarlılığının BACTEC MGIT 960 sistemi ile belirlenmesi
Osman Aydın, Füsun Beğendik Cömert, Canan Külah, Elif Aktaş, Vildan Sümbüloğlu
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Yoğun bakım ünitesinden izole edilen bakterilerin antibiyotiklere duyarlılıkları
Öznur Ak, Ayşe Batırel, Serdar Özer, Serhan Çolakoğlu, Zuhal Arıkan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Diyarbakır'da sıtma: son üç yılın değerlendirilmesi
Hakan Temiz, Kadri Gül
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Candida suşlarının identifikasyonunda farklı yöntemlerin karşılaştırılması
Nimet Yiğit, Ayşe Esin Aktaş, Hakan Uslu
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İstanbul'da tüketime sunulan bazı ızgara tipi gıdalar ile salata ve mezelerin mikrobiyolojik kalitelerinin belirlenmesi
Hamparsun Hampikyan, Beyza Ulusoy, Enver Barış Bingöl, Hilal Çolak, Meryem Akhan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sistemik lupus eritematozus ön tanısıyla araştırılan hastaların serumlarında antinükleer ve anti-double stranded DNA antikorlarının saptanmasında iki farklı yöntemin karşılaştırılması
Fahriye Ekşi, Efgan Doğan Gayyurhan, Tekin Karslıgil, Ayşen Bayram
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim