Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2008, Cilt 38, Sayı 2, Sayfa(lar) 077-082
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Diyarbakır'da sıtma: son üç yılın değerlendirilmesi
Hakan Temiz1, Kadri Gül2
1 Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuarı, Diyarbakır
2 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır
Anahtar Sözcükler: Sıtma, epidemiyoloji, Diyarbakır

Önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olan sıtma ülkemiz ve özellikle bölgemiz için önemli bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. Bu çalışmada, 2005-2007 yılları arasında Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Sıtma Kontrol Birimi tarafından saptanan sıtma olguları retrospektif olarak incelenmiştir. Bu dönemde tümünün etkeninin Plasmodium vivax olduğu toplam 1281 sıtma olgusu saptanmıştır. Olguların en sık oranda (%43, 6) 15-45 yaş grubunda, en fazla sırasıyla Temmuz (%29.5), Ağustos (%20), Eylül (%13.3) aylarında; en az olgunun ise Aralık (%0.1) ve Ocak (%0, 2) aylarında görüldüğü tespit edilmiştir. Toplam 1281 olgunun %53, 2'si erkek ve %46, 8'i kadın olarak belirlenmiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim