Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2008, Cilt 38, Sayı 2, Sayfa(lar) 052-055
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Çoğunluğu algılama yanıtlarının gösterilmesinde iki yöntemin karşılaştırılması
Vahide Bayrakal, Hüseyin Baskın, İ. Hakkı Bahar
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı; İnciraltı, İzmir
Anahtar Sözcükler: Pseudomonas aeruginosa, çoğunluğu algılama, açillenmiş homoserin lakton

Pseudomonas aeruginosa' da rhl ve las sistemi olmak üzere iki “quorum sensing” [çoğunluğu algılama, ( ÇA )] sistemi tanımlanmıştır. Rhl ve las sistemlerinin kullandıkları sinyal molekülleri (las: 3- oxo-C12-HSL; rhl: C4- HSL), “reporter strain” olarak kullanılan bakteriler (rhl için Chromobacterium violaceum; las için Agrobacterium tumefaciens) ile gösterilmektedir. ÇA sistemlerin in gösterilmesinde mikro AHL, kuyucuktan yayılım, ince tabaka kromotografisi, zimografi gibi yöntemler kullanılabilir.

Bu çalışmada, yara yerinden izole edilen iki klinik (K1, K2) P. aeruginosa suşu ile standart ATCC 27853 suşunda ÇA sistemlerinin gösterilmesi için, mikro AHL ve kuyucuktan yayılım yöntemlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Sonuç olarak her iki yöntemin sonuçları biribirine paralel bulunmuştur. Mikro AHL yöntemi daha uzun sürede sonuç vermesine karşın, kuyucuktan yayılım yöntemine göre daha kolay uygulanabilmesi ve daha net sonuç vermesi, yinelenmesinin kolaylığı gibi nedenler ile ÇA sistemlerinin belirlenmesinde daha pratik bir yöntem olarak tercih edilebilir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim