Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2008, Cilt 38, Sayı 2, Sayfa(lar) 061-070
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Zonguldak ilinde izole edilen Mycobacterium tuberculosis suşlarının primer antitüberküloz ilaçlara duyarlılığının BACTEC MGIT 960 sistemi ile belirlenmesi
Osman Aydın1, Füsun Beğendik Cömert1, Canan Külah1, Elif Aktaş1, Vildan Sümbüloğlu2
1 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Zonguldak
2 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Zonguldak
Anahtar Sözcükler: M. tuberculosis, primer antitüberküloz ilaç direnci

Bu çalışmada Zonguldak ilinde 2003-2005 yılları arasında izole edilmiş olan 125 M. tuberculosis suşunun primer antitüberküloz ilaçlara (streptomisin, izoniyazid, rifampisin, etambutol) duyarlılıkları BACTEC MGIT 960 yöntemiyle belirlenmiştir. Suşların 87'si (%69.6) primer antituberküloz ilaçların tümüne duyarlı, 38'si (% 30.4) en az bir ilaca dirençli ve 4'ü (%3.2) ilaçların tümüne dirençli bulunmuştur. Değerlendirmeye alınan suşlar için genel direnç oranları streptomisin, izoniyazid, rifampisin, etambütol için sırasıyla %19.2, %23.2, %8.0, %4.0 ve çok ilaca direnç %8.0 olarak bulunmuştur. Streptomisin, izoniyazid, rifampisin, etambutol için daha önce tedavi alan ve tedavi almayan hastalarda belirlenen direnç oranları sırasıyla %50.0, %42.9, %35.7, %14.3 ve %13.1, %18.2, %2.0 %3.0 olmuştur. Daha önce tedavi almamış hastalarda çok ilaca direnç oranı %2 iken bu oran daha önce tedavi almış hastalarda %35, 7 olarak saptanmıştır. Suşların 10'u (%8) iki ilaca dirençli, 4'ü (%3.2) üç ilaca dirençli ve 4'ü (% 3.2) dört ilaca dirençli olarak bulunmuştur. Sadece streptomisine dirençli 8 (%6.4) suş, sadece izoniyazide dirençli 12 (% 9.6) suş belirlenmiş, sadece rifampisin ve sadece etambutole dirençli suş gözlenmemiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim