Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2008, Cilt 38, Sayı 2, Sayfa(lar) 056-060
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Gram negatif bakterilerin eski ve yeni kinolonlara duyarlılığı
Seher Baştürk, Gönül Şengöz, Kadriye Kart Yaşar, Filiz Yıldırım
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Gram negatif bakteriler, kinolonlar, direnç

Hastanemiz Mikrobiyoloji Laboratuvarında izole edilen 116 Gram negatif bakteri suşunun (22 Acinetobacter baumannii, 30 Pseudomonas aeruginosa, 34 Escherichia coli ve 30 Klebsiella pneumoniae) kinolon grubu antibiyotiklere (siprofloksasin, pefloksasin, moksifloksasin, levofloksasin, ofloksasin, norfloksasin, travofloksasin ve nalidiksik asit) duyarlılığı ''Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)'' önerileri doğrultusunda araştırılmıştır. Genişlemiş spektrumlu beta laktamaz (GSBL) oranları ise çift disk sinerji yöntemi ile tespit edilmiştir. GSBL oranları E.coli için % 20 ve K.pneumoniae için % 13 olarak saptanmıştır.

Suşlarımızın eski ve yeni kinolonlara direnç oranı arasında farklılık saptanmamıştır. Ancak K.pneumoniae suşlarında diğer suşlara göre daha düşük değerler elde edilmiştir. Hastanemizde K.pneumoniae suşları genellikle Çocuk Kliniğinde izole edilmektedir ve kinolonlar da bu klinikte ancak çok özel durumlarda kullanılan antibiyotiklerdir.

Uygunsuz ve bilinçsiz antibiyotik kullanımının önlenmesi ve etkin antibiyotik kullanım politikalarının pratiğe yerleştirilmesi ile direnç araştırmalarında daha yüz güldürücü sonuçlara ulaşılabilir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim