Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2008, Cilt 38, Sayı 3-4
•   Derleme
Orijinal Araştırma
Tigesiklinin florokinolonlarla kombinasyonunun in vitro etkinliği
İskender Deniz, Mine Hoşgör-Limoncu
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Beta-hemolitik streptokokların gruplandırılması ve çeşitli antibiyotiklere dirençleri
Fesem Başarı, Banu Bayraktar, Emin Bulut
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Pseudomonas aeruginosa kökenlerinin antibiyotiklere duyarlılıkları ve beta-laktam direnç fenotipleri
Özlem Güven, Derya Ünver, Sinem Özdemir, Nevriye Gönüllü, Ömer Küçükbasmacı, Kemal Altaş
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotiklere duyarlılıkları
Şükrü Öksüz, Tevfik Yavuz, İdris Şahin, Mustafa Yıldırım, Mustafa Akgünoğlu, Demet Kaya, Elif Öztürk
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İdrar örneklerinden izole edilen Gram negatif bakteriler ve antibiyotiklere duyarlılıkları
Ahmet Alım, Müge Oğuzkaya-Artan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Salgın dışı durumlarda dışkıda genişlemiş spektrumlu Beta-Laktamaz üreten enterobacteriaceae üyelerinin prevalansının saptanması
Derya Ünver, Ömer Küçükbasmacı
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Turistik Denizli dodurgalar (Keloğlan) mağarası'nda Histoplasma capsulatum, Cryptococcus neoformans ve keratinofilik mantarların araştırılması
Çağrı Ergin, Mustafa Şengül, Ergun Mete, Mustafa Karatepe
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

  Prevalence of antibodies against rubella, CMV and HSV among children in eastern Turkey
Muhammet Güzel Kurtoğlu, Hamza Bozkurt, Recep Keşli, Oğuz Tuncer, Mustafa Berktaş
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kan donörlerinde HbsAg, anti-HCV, anti-HIV ve RPR sonuçlarının değerlendirilmesi
Cengiz Uzun
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Ketolid grubu ilk antibiyotik: Telitromisin
Ömer Küçükbasmacı
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İnflamatuar barsak hastalığında otoantikorlar
Nuray Gürel-Polat
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Moraxella (Branhamella) catarrhalis bacteremia in an immunocompetent children
Nuran Delialioglu, Necdet Kuyucu, Betul Unal, Hakan Ozturhan, Gurol Emekdas
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Effects of protein-bound polysaccharide against some microorganisms
Esin Poyrazoğlu Çoban, Burcu İşman, H.Halil Bıyık
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim