Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2008, Cilt 38, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 143-146
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kan donörlerinde HbsAg, anti-HCV, anti-HIV ve RPR sonuçlarının değerlendirilmesi
Cengiz Uzun
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, Alman Hastanesi, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Kan donörü, HbsAg, anti-HCV, anti-HIV, RPR

Kan ve kan ürünleri transfüzyonlarında en sık karşılaşılan komplikasyon kullanılan üründen bulaşan infeksiyonlardır. Bu çalışmada Alman Hastanesi Kan İstasyonunda Ocak 2000 ve Aralık 2006 tarihleri arasında tarama testleri çalışılan donörlerin sonuçları retrospektif olarak incelenmiş, sonuçlar ülkemizdeki diğer kan merkezlerinin sonuçları ve yıllara göre karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.

Çalışma tarihleri arasında toplam 19499 kan donörüne tarama testleri çalışılmıştır. Çalışılan tarama testlerinin 401'inde (%2, 06) HbsAg, 54'ünde (%0, 28) anti-HCV, 39'unda (%0, 2) RPR ve ikisinde (%0, 01) anti-HIV testi pozitifliği saptanmıştır. Sonuçlar yıllara göre değerlendirildiğinde HbsAg testi pozitifliğinin giderek azaldığı görülmüştür. Çalışmadan alınan sonuçların, diğer kan merkezlerinden son yıllarda bildirilen sonuçlarla uyumlu olduğu tespit edilmiştir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim