Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2008, Cilt 38, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 126-131
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Salgın dışı durumlarda dışkıda genişlemiş spektrumlu Beta-Laktamaz üreten enterobacteriaceae üyelerinin prevalansının saptanması
Derya Ünver, Ömer Küçükbasmacı
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji, Anabilim Dalı
Anahtar Sözcükler: GSBL, dışkı, Enterobacteriaceae, Çift disk sinerji testi

Çalışmamızda 250 hastadan alınan 250 dışkı örneğinde genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz üreten Enterobacteriaceae üyeleri aranmıştır. Genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) ürettiği seftazidim ve seftriakson içeren Mac Conkey besiyerleri ile saptanan bakterilerde çift disk sinerji testi ve kombine disk testi yöntemleriyle GSBL varlığı aranmıştır. GSBL ürettiği saptanan bakterilerin çeşitli antibiyotiklere duyarlılıkları saptanmıştır. GSBL üreten tüm kökenlerde polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ile GSBL genleri varlığı araştırılmıştır. Ayakta hastalarda dışkıda GSBL üreten Enterobacteriaceae ailesi üyesi taşıyıcılık oranı %14, yatan hastalarda ise %22, 2 olarak saptanmıştır. Çalışmamızda elde edilen GSBL üreten kökenlerin %76, 3' ü Escherichia coli, %18, 4' ü Klebsiella pneumoniae, %5, 3' ü Klebsiella oxytoca, olarak tanımlanmıştır. Bu kökenlerde PZR yöntemiyle blaCTX-M geni %89, 4, blaTEM geni %76, 3 ve blaSHV geni %31, 5 oranında bulunmuştur. Dışkı florasının üyeleri Enterobacteriaceae kökenlerinin hangi sıklıkta ve hangi tiplerde GSBL taşıdığını bilmek, karmaşık GSBL epidemiyolojisini aydınlatabilmek açısından önem taşımaktadır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim