Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2008, Cilt 38, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 100-105
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Tigesiklinin florokinolonlarla kombinasyonunun in vitro etkinliği
İskender Deniz, Mine Hoşgör-Limoncu
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
Anahtar Sözcükler: Genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz, Gram olumsuz patojen, tigesiklin, florokinolon

Çoğul antibiyotik direnci gösteren bakterilerle oluşan infeksiyonlar dünyada büyük bir sorundur. Bu infeksiyonlardan en sık izole edilen patojenlerin başında genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) oluşturan Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae gelmektedir. Direnç gelişimini önlemek için bu bakterilerle oluşan infeksiyonların tedavisinde iki antibiyotiğin kombinasyonu gerekir. Bu çalışmada, GSBL olumlu E. coli ve K. pneumoniae kökenleri üzerinde tigesiklinin gatifloksasin ve levofloksasin ile kombinasyonunun etkinliğinin araştırılması amaçlandı. Bunun için E-test yöntemiyle, önce tigesiklin, gatifloksasin ve levofloksasinin minimum inhibitör konsantrasyon değerleri belirlendi ve ardından tigesiklin+gatifloksasin, tigesiklin+levofloksasin kombinasyonlarının etkinliği araştırıldı. Kökenlerde tigesikline düşük oranda direnç gözlenirken, gatifloksasin ve levofloksasine yüksek oranda direnç saptandı. Tigesiklin, gatifloksasin ve levofloksasinle kombine edildiğinde tüm kökenlerde aditif/indiferan etki görüldü. Kombinasyonların hiçbirinde sinerjik etki görülmediği gibi antagonistik etki de saptanmadı.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim