Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2008, Cilt 38, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 162-166
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
İnflamatuar barsak hastalığında otoantikorlar
Nuray Gürel-Polat
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ABD Viroloji ve Temel İmmünoloji BD, ÇAPA, İSTANBUL
Anahtar Sözcükler: İnflamatuar barsak hastalığı, otoantikorlar ( p-ANCA, ASCA, intestinal goblet hücre antikoru, anti-pankreatik antikor)

İnflamatuar barsak hastalığı (İBH) Crohn's hastalığı (CH) ve ülseratif kolit (ÜK) olarak adlandırılan genel terimlerdir. Genetik faktörler İBH'ında önemli bir role sahiptir. İBH (kuvvetli) ailesel özellikler ile ilişkilidir. Son çalışmalar gastrointestinal bölgedeki endojen bakterilere karşı bozulan bir immün cevaba sahip olan İBH'lı olgular hipotezini savundular. Serolojik cevaplar Saccharomyces cerevisiae, mikobakteri, bakterioides ve E. coli karşı antikorları içeren Crohn's hastalığında görüldü.

Son yıllarda çeşitli serolojik belirteçler CH ve ÜK'in ayırımı ve teşhisi için faydalı olduğu bulundu. Bunlar p-ANCA, ASCA, anti-pankreatik antikor, OmpC, intestinal goblet hücre antikorları ve anaerobik coccoid rod antikorlarını kapsar.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim