Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2008, Cilt 38, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 112-116
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Pseudomonas aeruginosa kökenlerinin antibiyotiklere duyarlılıkları ve beta-laktam direnç fenotipleri
Özlem Güven, Derya Ünver, Sinem Özdemir, Nevriye Gönüllü, Ömer Küçükbasmacı, Kemal Altaş
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Pseudomonas aeruginosa, antibiyotik duyarlılığı, fosfomisin, beta-laktam direnç fenotipi

Pseudomonas aeruginosa, birçok sistemik infeksiyona neden olan fırsatçı bir patojendir ve P.aeruginosa'da antibiyotiklere direnç ciddi sorun oluşturmaktadır. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mikrobiyoloji laboratuvarlarında, bir yıl boyunca, çeşitli klinik örneklerden izole edilen 161 P.aeruginosa suşunun antibiyotik duyarlılıkları ve beta-laktam direnç fenotipleri araştırılmıştır. Ayrıca suşların fosfomisin duyarlılıkları da belirlenmiştir. P.aeruginosa'da yaygın beta-laktam direnç fenotiplerinin saptanmasında basit bir yöntem olarak disk difüzyon testi kullanılmıştır. En düşük direnç oranları, imipenem ve amikasine (%34) karşı bulunmuştur. Fosfomisin duyarlılık oranı %60 olarak belirlenmiştir. Suşların beta-laktam direnç fenotipleri, düşük düzey penisilinaz (%1, 9), yüksek düzey penisilinaz (%3, 7), nonenzimatik (%8, 7), sefalosporinaz (%14, 3), imipeneme seçici geçirmezlik (%2, 5), genişlemiş spektrumlu betalaktamaz (%1, 2) ve kompleks fenotip (%29, 2) olarak saptanmıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim