Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2008, Cilt 38, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 132-136
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Turistik Denizli dodurgalar (Keloğlan) mağarası'nda Histoplasma capsulatum, Cryptococcus neoformans ve keratinofilik mantarların araştırılması
Çağrı Ergin1, Mustafa Şengül1, Ergun Mete1, Mustafa Karatepe2
1 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Denizli
2 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı, Denizli
Anahtar Sözcükler: Dermatofitler, çevresel, keratinofilik, Microsporum, Cryptococcus, Histoplasma, mağara

Halk arasında uzun süredir bilinen ve yöre halkı tarafından sağlık, yiyecek depolama, hayvan barınağı gibi çeşitli nedenlerle kullanılan mağaralar; günümüzde turizm aktiviteleri ile insanların sıklıkla ziyaret ettikleri yerlerdir. Denizli bölgesinde halkın uzun süredir kullandığı, ancak turizme yeni açılan mağaralar bulunmaktadır. Aynı zamanda mağaralar içerdikleri lokal jeolojik ve klimatik özellikler nedeni ile çeşitli mantar floralarını barındırırlar. Sunulan çalışmada turizme yeni açılan, Denizli Keloğlan Mağarası'nda keratinofilik mantarlar, Cryptococcus neoformans ve Histoplasma capsulatum varlığı araştırılmıştır. Standart yöntemler ile 17 mağara toprağı örneği araştırılmış, keratinofilik mantarlar (4 örnekte Chrysosporium spp, 2 örnekte Chrysosporium keratinophilum), bir örnekte Microsporum gypseum ve bir örnekte sporlanmayan küf saptanırken, C.neoformans ve H.capsulatum izole edilememiştir. Ülkemizdeki turizme açılan mağaraların fungal patojenler göz önüne alınarak taranmasının koruyucu hekimlik yönünden önemli olduğunu düşünmekteyiz.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim