Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2008, Cilt 38, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 106-111
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Beta-hemolitik streptokokların gruplandırılması ve çeşitli antibiyotiklere dirençleri
Fesem Başarı, Banu Bayraktar, Emin Bulut
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Istanbul
Anahtar Sözcükler: Antibiyotik direnci, beta-hemolitik streptokok (BHS), lateks aglütinasyon

Bu çalışmada, beta-hemolitik streptokok (BHS)‘ların gruplandırılması ve çeşitli antibiyotiklere dirençlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Tahmini tanı ve lateks aglütinasyon yöntemleriyle 120 BHS‘un % 60‘ı A, % 19‘u B, % 3‘ü C ve % 18‘i G grubu olarak bulunmuştur. Tüm BHS‘lar penisilin, ampisilin, vankomisin ve linezolide hassas bulunmuştur. Eritromisin, klindamisin, kloramfenikol, tetrasiklin, levofloksasin ve telitromisine direnç oranları sırasıyla; % 13, % 7, % 2, % 48, % 2 ve % 2‘dir. Penisilin G için MİK90 değerleri A, B ve G grublarında sırasıyla; 0, 012 μg/ml, 0, 047 μg/ml ve 0, 016 μg/ml; eritromisin için sırasıyla; 0, 125 μg/ml, 3 Ìg/ml ve 6 μg/ml‘dir. Eritromisin dirençli bulunan 16 BHS‘un 7‘sinde KMLSB, 7‘sinde İMLSB ve 2‘sinde M fenotipi saptanmıştır. A grubu klinik örneklerden en fazla izole edilen serogrup olmuştur. Ancak diğer serogruplarda azımsanmayacak sıklıkta infeksiyon etkeni olabilmektedir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim