Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2008, Cilt 38, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 147-149
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Bağışıklık sistemi normal bir çocukta Moraxella (Branhamella) catarrhalis'e bağlı bakteriyemi
Nuran Delialioglu1, Necdet Kuyucu2, Betul Unal3, Hakan Ozturhan1, Gurol Emekdas1
1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mersin
2 Mersin Üniveristesi Tıp Fakültesi Çocuk İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Mersin
3 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin
Anahtar Sözcükler: Moraxella catarrhalis, Bakteriyemi, Bağışıklık sistemi normal çocuk

Moraxella catarrhalis son yıllarda patojen olarak ortaya çıkmaktadır. M. catarrhalis çocuk ve kronik obstruktif hastalığı olan yetişkinlerde solunum yolu infeksiyonlarının önemli bir etkenidir. Çocuklarda akut otitis media ve sinüzite sıklıkla sebep olmaktadır. Bazen sistemik hastalıklar oluşturmaktadır .M.catarrhalis'e bağlı bakteriyemi nadiren bildirilmektedir. Bu raporda bağışıklık sistemi normal bir çocukta M.catarrhalis'e bağlı gelişen bakteriyemi olgusu sunulmaktadır. M.catarrhalis'in immunyetmezlikli, altta yatan solunum yolu infeksiyonu olan ve bağışıklık sistemi normal konaklarda bakteriyemi oluşturduğu bildirilmektedir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim