Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2009, Cilt 39, Sayı 1-2
•   Haberler
Orijinal Araştırma
CEVİZ (JUGLANS REGIA L.)'İN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİ
Demet YİĞİT, Nimet YİĞİT, Esin AKTAŞ, Ufuk ÖZGEN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN STAFİLOKOK SUŞLARININ MAKROLİD VE LİNKOZAMİD DİRENÇ FENOTİPLERİ
Nevriye GÖNÜLLÜ, Ali Rıza KARAKÖSE, Fadimana ÇATAL, Ömer KÜÇÜKBASMACI, Serdar ALTINKUM, Müzeyyen Mamal TORUN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA PNEUMONIAE SUŞLARININ GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA LAKTAMAZ ÜRETİMLERİ VE ANTİBİYOTİK DİRENÇ ORANLARI
Nurhan ALBAYRAK, Şafak KAYA
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

ANTIBIOTIC SUSCEPTIBILITY OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS STRAINS ISOLATED FROM BLOODSTREAM INFECTIONS
İnci TUNCER, Fatma KALEM, Mediha ÇOŞAR, Uğur ARSLAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KAN VE DIŞKI ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN SALMONELLA SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI
M. Hamidullah UYANIK, Halil YAZGI
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ OLUŞTURAN ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA PNEUMONIAE KÖKENLERİNİN PREVALANSI VE ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ PATTERNLERİ
Fatma KÖKSAL, Serhat SİREKBASAN, Kenan AK, Ömer KÜÇÜKBASMACI, Mustafa SAMASTI
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINDAN İZOLE EDİLEN KLEBSIELLA PNEUMONIAE SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI VE GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ SIKLIĞI
Banu KAŞKATEPE, Sulhiye YILDIZ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

ÇOCUK HASTALARIN İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN BAKTERİLER VE ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI
Ömer KÜÇÜKBASMACI, Nigar ÇELİK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İNFERTİL HASTALARIN ENDOSERVİKAL ÖRNEKLERİNDE CHLAMYDIA TRACHOMATIS DNA'SININ ARAŞTIRILMASI
Canan KÜLAH, Mehtap YUMUŞAK, Ülkü BAYAR, Elif AKTAŞ, Füsun Beğendik CÖMERT
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

HEPATİT E VİRUSU KAN TRANSFÜZYONUYLA BULAŞIYOR MU?
Sinem AKÇALI, Ömer AKÇALI, Tamer ŞANLIDAĞ, Serdar SÖYLEV
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
SEYREK İZOLE EDİLEN BİR ETKEN: STAPHYLOCOCCUS CAPITIS (OLGU SUNUMU)
Burçak Tümerdem ULUĞ, Aynur Eren TOPKAYA, Ahmet MİDİ, Ismail KURAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

ISOLATION OF RAHNELLA AQUATILIS FROM BONE AND SOFT TISSUE OF A FOOT OF A PATIENT WITH DIABETES (CASE REPORT)
Elif AKTAŞ, Canan KÜLAH, Bülent TEKEREKOĞLU, Füsun Beğendik CÖMERT, Zahide Doyuk BEKTAŞ, Eksal KARGI
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Haberler
  Prof. Dr. Candan Bozok Johansson'u kaybettik . . . . . . .
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim