Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2009, Cilt 39, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 031-035
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ OLUŞTURAN ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA PNEUMONIAE KÖKENLERİNİN PREVALANSI VE ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ PATTERNLERİ
Fatma KÖKSAL, Serhat SİREKBASAN, Kenan AK, Ömer KÜÇÜKBASMACI, Mustafa SAMASTI
İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: E. coli, K. pnemoniae, Genişlemiş spektrumlu beta laktamaz, çoklu ilaç direnci

Ocak 2001 ve Şubat 2009 tarihleri arasında, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne bakteriyemi şüphesi ile yatırılan hastaların kan kültürlerinden toplam 706 E. coli ve 382 K. pnemoniae izole edildi. Kan kültürleri Bactec 9120 (Becton Dickinson, USA) sistemi ile analiz edildi. E.coli ve K. pnemoniae suşlarının antimikrobiyal direnci CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) kriterlerine göre disk difüzyon yöntemi ile tespit edildi. GSBL oluşumu çift disk sinerji testi ile belirlendi. GSBL oranı E.coli için % 38.5 (272/706) ve K. pnemoniae için %44 (168/382) olarak tespit edildi. GSBL-oluşturan E.coli ve K. pnemoniae kökenlerinde antibiyotik direnç oranları GSBL-oluşturmayan kökenlere göre oldukça yüksek bulunmuştur. GSBL pozitif E.coli ve K. pnemoniae kökenlerinde direnç oranları sırasıyla trimetoprim/sulfametoksazol için %61 ve %41; amoksisilin/klavulanik asit için % 57 ve % 46; siprofl oksasin için % 59 ve % 33; gentamisin için % 39 ve % 37; piperasilintazobaktam için % 29 ve % 26; amikasin için %21 ve % 17 olarak saptanmıştır. İzole edilen kökenlerin hiçbiri imipeneme dirençli değildi.

Bizim sonuçlarımız kan kültürlerinden izole edilen GSBL pozitif E. coli ve K. pnemoniae kökenlerin gerek sayısında ve gerekse antibiyotiklere direnç oranında giderek bir artış olduğunu göstermektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim