Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2009, Cilt 39, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 007-011
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
CEVİZ (JUGLANS REGIA L.)'İN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİ
Demet YİĞİT1, Nimet YİĞİT2, Esin AKTAŞ3, Ufuk ÖZGEN4
1Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi, Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Erzincan
2Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Bölümü, Erzurum
3Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
4Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmokognozi Anabilim Dalı, Erzurum
Anahtar Sözcükler: Metanol ekstresi, antimikrobiyal aktivite, Juglans regia L.

Bu çalışmada Ceviz (Juglans regia L.) yeşil kabuk ve yaprak aksamlarının su ve metanol ekstrelerinin antimikrobiyal aktivitesi araştırılmıştır. Meyve yeşil dış kabuk ve yaprak örnekleri Erzincan (Kemah) bölgesinden toplanmıştır. Ekstraktların antimikrobiyal aktivitesi klinik örneklerden izole edilen bazı Candida türleri (Candida albicans, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida krusei, Candida kefyr, Candida guilliermondii, Geotrichum candidum); Gram negatif bakteriler (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter aerogenes) ve Gram pozitif bakterilere (Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis) karşı disk difüzyon yöntemi ile araştırılmış ve minimal inhibitör konsantrasyon (MIC) değerleri belirlenmiştir. Ceviz yeşil kabuk ve yaprak su ve metanol ekstreleri S.aureus, S.epidermidis, P.aeruginosa, C. albicans, C. glabrata, C.tropicalis ve C. kefyr suşlarına karşı antimikrobiyal aktivite göstermiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim