Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2009, Cilt 39, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 027-030
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
KAN VE DIŞKI ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN SALMONELLA SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI
M. Hamidullah UYANIK, Halil YAZGI
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
Anahtar Sözcükler: Salmonella Typhimurium, Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhi, antibiyotiklere duyarlılık

Bu çalışma, Mayıs 2004-Eylül 2007 tarihleri arasında Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji laboratuarına gönderilen kan ve dışkı örneklerinden izole edilen 35 Salmonella suşunun serotiplendirilmesi ve çeşitli antibiyotiklere duyarlılıklarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

İzole edilen 35 suşun Salmonella antiserumları (Denka Seiken, Japonya) ile tiplendirilmesi yapıldı. Bu suşların trimetoprimsülfametoksazol, ofl oksasin, ampisilin, kloramfenikol, seft riakson ve nalidiksik aside karşı duyarlılıkları disk diff üzyon yöntemiyle değerlendirilmiştir.

Salmonella suşlarının 26'sı (%74.3) Salmonella Typhimurium, sekizi (%22.9) Salmonella Enteritidis ve biri Salmonella typhi olarak serotiplendirildi. İzole edilen 35 suşun 17'sinde (%48.6) sadece ampisiline direnç saptanırken, diğer isolatlar test edilen antibiyotiklerin tamamına duyarlı olarak saptandı. Uzun zamandır salmonelloz tedavisinde kullanılan kloramfenikol, trimetoprim-sülfametoksazol ve kinolon grubu antibiyotiklerin tedavi seçenekleri arasındaki yerini koruduğu saptanmıştır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim