Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2008, Cilt 38, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 117-121
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotiklere duyarlılıkları
Şükrü Öksüz1, Tevfik Yavuz2, İdris Şahin2, Mustafa Yıldırım3, Mustafa Akgünoğlu2, Demet Kaya2, Elif Öztürk2
1 Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, Düzce
2 Düzce Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Düzce
3 Düzce Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Düzce
Anahtar Sözcükler: Kan kültürü, antimikrobiyal, duyarlılık

Eylül 2002 ve Mayıs 2004 tarihleri arasında Düzce Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Laborotuvarına gönderilen kan kültür örneklerinden izole edilen çeşitli mikroorganizmalar ve antibiyotiklere duyarlılıkları retrospektif olarak incelenmiştir.

Çalışmaya, kan kültür örneklerinde üreme saptanan 312 izolat dâhil edilmiştir. Kökenlerin dağılımı incelendiğinde 201 (%64.4)'i Gram pozitif bakteri ve 111 (%35.6 )'i Gram negatif bakteri idi. Gram pozitif bakterilerden 106 (%52.4 )'sı koagülaz negatif stafilokok, 76 (%37.8)'sı Staphylococcus aureus (S aureus), 15 (%7.4 )'i Enterococcus spp. ve dört (%3.6)'ü Streptococcus spp idi. KNS kökenlerinin %58'i ve S. aureus kökenlerinin ise %78'i metisiline duyarlı olarak saptanmıştır.

Gram negatif bakterilerden 41 (%36.9)'u Escherichia coli (E.coli), 19 (%17.1)'u Klebsiella spp., 19 (%17.1)'u Pseudomonas aeruginosa, 16 (%14.4)'sı Enterobacter spp., üç (%2.7)'ü Acinetobacter spp., üç (%2.7)'ü Stenotrophomonas maltophilia, dört (%3.6)'ü Proteus spp., dört (%3.6)'ü, Serratia spp., iki (%1.8)'si Citrobacter spp olarak tanımlanmıştır. Gram-negatif bakterilerden en sık izole edilen Escherichia.coli, Klebsiella spp. ve Pseudomonas aeruginosa izolatlarnda en duyarlı antimikrobiyal imipenem olarak bulunmuştur.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim