Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2008, Cilt 38, Sayı 2, Sayfa(lar) 083-086
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Candida suşlarının identifikasyonunda farklı yöntemlerin karşılaştırılması
Nimet Yiğit1, Ayşe Esin Aktaş2, Hakan Uslu2
1 Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Tıbbi Laboratuvar Bölümü, Erzurum
2 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ABD, Erzurum
Anahtar Sözcükler: Candida Türleri, Tiplendirme, Mikrobiyal İdentifikasyon Sistemi

Bu çalışmada, klinik örneklerden izole edilen 118 Candida suşu rutin yöntemler ve ticari bir yöntem olan API20C ile identifiye edilmiş ve sonuçlar MIS yöntemiyle elde edilen hücresel yağ asitlerinin profili ile karşılaştırılmıştır. Candida suşları, Candida albicans (n=74), Candida tropicalis (n=28), Candida glabrata (n=7), Candida parapsilosis (n=3), Candida krusei (n=4) and Candida guilliermondii (n=2) olarak tanımlanmıştır. Yağ asiti analizinde, maya izolatlarının sabouraud dextrose agarda 28°C de 24 saatlik kültürü hazırlanmış. Parçalanan koloniler, metillenmiş, ekstrakte edilmiş ve kromatografik analizleri sistem kılavuzuna göre yapıldı. 118 izolatın 79 (%66, 9)'u tür düzeyinde doğru, 27 (%22, 8)'i yanlış tiplendirilmiş ve 12 (%10, 1)'i tiplendirilememiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim