Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2010, Cilt 40, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-010
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Dünyada ve Ülkemizde Rotavirus Epidemiyolojisi
Melda Meral, Gülendam Bozdayı
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
Anahtar Sözcükler: Rotavirus, serotip, epidemiyoloji

Rotavirus 0-5 yaş grubu çocuklarda en sık görülen viral gastroenterit etkenidir. Rotavirus enfeksiyonları klinik olarak hafif ishalden hastane bakımı gerektiren ağır tablolara kadar değişik klinik göstermektedir. Ayrıca virüsün invajinasyon yaptığına dair de kanıtlar bulunmaktadır. Şiddetli rotavirus diyareleri sebebiyle %85'i gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere dünya çapında her yıl 611,000 çocuk ölümü gerçekleşmektedir. Dünyada en sık görülen rotavirus tipleri G1-4, G9, P[8], P[4] ve P[6]'dır. G1P[8] (%64.7), G2P[4] (%12), G4P[8] (%8.5) ve G3P[8] (%3.3) çocuklardaki rotavirus diyarelerinin %88.5'inden sorumludur. Bu tipler Kuzey Amerika, Avrupa ve Avustralya'da enfeksiyonların %90'ından fazlasını, Güney Amerika ve Asya'da %68'ini, Afrika'da ise %50'sini oluşturmaktadır. Son yıllarda da G9 serotipinde bir artış başlamış ve özellikle Asya ve Afrika da önemli bir enfeksiyon etkeni haline gelmiştir. G8 serotipi Afrika'da, G5 Güney Amerika'da, G6 Avrupa'da G10 ve G12 ise Asya'da gözlenmiştir. Globalleşmenin sonucu olarak nadir görülen rotavirus tipleri de artık birçok bölgede ve ülkemizde görülebilmektedir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim