Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2010, Cilt 40, Sayı 1
•   Editörden
•   Derleme
Editörden
  Editörden
Beyza ENER
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

Orijinal Araştırma
Anti-Toxoplasma gondii IgG Avidite Testi Çalışılan Gebelerin Serolojik Profillerinin İrdelenmesi
Fahriye Ekşi, Tekin Karslıgil, Ayşen Bayram, Yasemin Zer, Buket Katrancı, İclal Balcı
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Döteryumu Azaltılmış Suyun Sağlıklı Gönüllülerin Polimorf Nüveli Lökosit Fonksiyonları Üzerine Etkisinin İn Vitro Saptanması
Ümran Soyoğul Gürer, Koray Derici, Burçak Gürbüz, Pervin Rayaman, Adile Çevikbaş, Turay Yardımcı
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sepsisin Erken Tanısı ve Takibinde Prokalsitonin, C-Reaktif Protein, İnterlökin-6, İnterlökin-8 ve Endotoksinin Rolü
Şua Sümer, İbrahim Erayman, Emel Türk Arıbaş
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yoğun Bakım Servisinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa Suşlarında Antibiyotik Direnci ve Metallo-Beta-Laktamaz Oranlarının Araştırılması
Filiz Arabacı, Mehmet Oldacay
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kan Donörlerinde Yapılan Rutin Tarama Testlerinin 11 Yıllık Değerlendirilmesi
Rüçhan Ulutürk
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kahramanmaraş ve Çevresinde Yüzeyel Mantar Enfeksiyonu Etkenlerinin Belirlenmesi
Hüseyin Tanış, Zülal Aşçı Toraman, Nilüfer Cihangir, Sezai Şaşmaz
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Adana-Tufanbeyli Yol Hattındaki Çeşme Sularından İzole Edilen Gram Negatif Bakterilerin Antibiyotik Dirençlerinin İncelenmesi
Sayım Aktürk, Fatih Matyar, Sadık Dinçer
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Dünyada ve Ülkemizde Rotavirus Epidemiyolojisi
Melda Meral, Gülendam Bozdayı
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
İmmunkompetan Bir Hastada Gelişen Serebral Nokardiyoz
Aygül Doğan Çelik, Zerrin Yuluğkural, Şaban Gürcan, Ercüment Ünlü, Mustafa Bozbuğa
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim