Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2010, Cilt 40, Sayı 1, Sayfa(lar) 037-040
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Yoğun Bakım Servisinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa Suşlarında Antibiyotik Direnci ve Metallo-Beta-Laktamaz Oranlarının Araştırılması
Filiz Arabacı1, Mehmet Oldacay2
1Çanakkale Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Servisi
2Çanakkale Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Servisi
Anahtar Sözcükler: Pseudomonas aeruginosa, antimikrobiyal direnç, metallo-beta-laktamaz

Amaç: Bu çalışma, Çanakkale Devlet Hastanesi yoğun bakım birimi hastalarından Ocak 2008-Ocak 2009 arasında izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarının antimikrobiyal direnci ve imipeneme dirençli suşlarda metallo-beta-laktamaz pozitif olanların oranlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu amaçla prospektif olarak 108 P. aeruginosa suşunun antimikrobiyal duyarlılığına CLSI M100-S18 yöntemiyle bakılmış ve imipenem dirençli suşlarda, metallo-beta-laktamaz üretimi çift disk sinerji metodu ile araştırılmıştır.

Bulgular: İmipenem direnci 20 suşta (%18.5) saptanmış ve dirençli suşların 14'ü (%70) ise metallo-beta laktamaz pozitif olarak bulunmuştur.

Sonuç: Hastanemiz yoğun bakımında karbapeneme dirençli P. aeruginosa suşlarında yüksek oranda metallo-betalaktamaz yapımı bulunduğu sonucuna varılmıştır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim