Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2010, Cilt 40, Sayı 1, Sayfa(lar) 048-053
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kahramanmaraş ve Çevresinde Yüzeyel Mantar Enfeksiyonu Etkenlerinin Belirlenmesi
Hüseyin Tanış1, Zülal Aşçı Toraman2, Nilüfer Cihangir3, Sezai Şaşmaz4
1Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
3Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
4Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı
Anahtar Sözcükler: Yüzeyel mantar enfeksiyonları, dermatofitler

Amaç: Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile yaşam şeklinin değişmesi, immunsupresif ilaçların kullanılması gibi nedenlerden dolayı yüzeyel mantar hastalıklarında önemli artış görülmektedir. Yüzeyel mantar enfeksiyonlarının çıkışı, yayılışı ve bunları etkileyen faktörlerin saptanması özellikle bulaşma ve yayılmanın önlenmesi açısından değer taşımaktadır. Bu nedenle, bu çalışmada Kahramanmaraş bölgesinde yüzeyel mantar enfeksiyonu etkenlerinin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Kahramanmaraş Devlet Hastanesi ve Yenişehir Devlet Hastanesi dermatoloji kliniğine başvuran ve yüzeyel mantar enfeksiyonu şüphesi olan 338 olgudan deri ve tırnak kazıntı örnekleri alındı. Örnekler % 15'lik KOH ile muamele edilerek mikroskopta incelendi. Ayrıca Sabouraud dekstroz agar besiyerlerine ekimler yapılarak kültürleri gerçekleştirildi.

Bulgular: Direkt mikroskobik inceleme ile olguların % 44.7'sinde, kültür sonucuna göre ise % 22'sinde yüzeyel mantar enfeksiyonu pozitif olarak gösterildi. İzole edilen 78 mantarın % 84.6'sı dermatofit % 15.4'ü Candida türü olarak tanımlandı. En fazla tespit edilen tür % 43.6 oranında Trichophyton rubrum olarak bulundu.

Sonuç: Yüzeyel mantar enfeksiyonları etkenleri zaman içinde değişim gösterebildiğinden epidemiyolojik çalışmalarla etkenleri ve değişiklikleri belirlemek tedavilerin planlanması açısından önem taşımaktadır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim