Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2010, Cilt 40, Sayı 1, Sayfa(lar) 054-059
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Adana-Tufanbeyli Yol Hattındaki Çeşme Sularından İzole Edilen Gram Negatif Bakterilerin Antibiyotik Dirençlerinin İncelenmesi
Sayım Aktürk1, Fatih Matyar2, Sadık Dinçer1
1Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
2Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Adana
Anahtar Sözcükler: Çeşme suları, gram negatif bakteriler, çoklu antibiyotik direnci

Amaç: Bu çalışmada Adana-Tufanbeyli yol hattındaki 15 farklı çeşme suyundan izole edilen Gram negatif bakterilerin mevsimsel olarak dağılımı ve antibiyotik direncinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: İzole edilen 269 bakterinin 13 farklı antibiyotiğe karşı direnci agar difüzyon yöntemi kullanılarak araştırılmıştır.

Bulgular: Tüm örneklerden izole edilen izolatlar arasında en sık rastlanılanı Proteus vulgaris'tir (% 44.5). Daha sonra Escherichia coli (% 25.6), Pseudomonas aeruginosa (% 18.9) ve Citrobacter türleri (% 10.4) izole edilmiştir. İzole edilen bakteriler arasında en yüksek direnç sefalotin'e (% 68.6) ve ampisilin'e (% 52.1) karşı görülürken en düşük direnç amikasin'e (% 0.95) gentamisin'e (% 1.2) ve tobramisin'e (% 2.5) karşı bulunmuştur. Çoklu antibiyotik dirençliliği (ÇAD) değerleri 0.23'ten 0.69'e kadar değişmektedir.

Sonuç: Adana - Tufanbeyli yol hattındaki içme sularının önemli sayılacak düzeyde dirençli mikroorganizmalar ile kirlenmeye maruz kaldığı gerekli önlemler alınmadığı takdirde zamanla halk sağlığı açısından daha ciddi problemler oluşturabileceği sonucuna varılmıştır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim