Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2010, Cilt 40, Sayı 1, Sayfa(lar) 022-026
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Döteryumu Azaltılmış Suyun Sağlıklı Gönüllülerin Polimorf Nüveli Lökosit Fonksiyonları Üzerine Etkisinin İn Vitro Saptanması
Ümran Soyoğul Gürer1, Koray Derici1, Burçak Gürbüz1, Pervin Rayaman1, Adile Çevikbaş1, Turay Yardımcı2
1Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Haydarpaşa/İstanbul
2Marmara.Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Haydarpaşa/İstanbul
Anahtar Sözcükler: Döteryumu azaltılmış su, polimorf nüveli lökosit fonksiyonları, fagositoz

Amaç: Doğal sularda 150 ppm (bir milyonda bulunan kısım) döteryum (hidrojen izotopu) bulunur ki; bu çoğu sağlıklı insan için uygun miktardır. Döteryumu azaltılmış su ise sağlıklı kan hücrelerini etkilemezken vücuttaki hastalıklı hücreleri etkileyebilir. Günümüzde yaygın kullanılan antineoplastik, analjezik, antibiyotik gibi bir dizi ilaç polimorf nüveli lökosit fonksiyonlarını, bakterilerin makrofajlar tarafından fagositozunu, lenfosit proliferasyonunu ve çeşitli sitokinlerin üretimini modifiye edebilmektedir. Bu çalışmanın amacı; sağlıklı gönüllülerden elde edilen polimorf nüveli lökositlerin fagositoz ve hücre içi öldürme aktivitesi üzerine döteryumu azaltılmış suyun (29 ppm) etkisini saptamaktır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 10 sağlıklı gönüllünün polimorf nüveli lökositleri venöz kandan Ficoll-hypaque gradient santrifüj yöntemi ile toplanmış ve döteryumu azaltılmış suyun, polimorf nüveli lökosit fonksiyonlarından fagositoz ve hücre içi öldürme aktivitesine etkisine modifiye Alexander yöntemi ile bakılmıştır.

Bulgular ve sonuç: Sağlıklı gönüllülerin döteryumu azaltılmış su ile işlem gören ve işlem görmeyen polimorf nüveli lökositleri karşılaştırıldığında, döteryumu azaltılmış suyun polimorf nüveli lökositlerin fagositoz ve hücre içi öldürme aktivitesini anlamlı olarak değiştirmediği saptanmıştır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim