Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2010, Cilt 40, Sayı 2
•   Derleme
Orijinal Araştırma
Hemodiyaliz Tedavisi Alan Hastalarda Nazal Staphylococcus aureus Taşıyıcılığı ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
Gülperi Çelik, Aynur Gülcan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilerek Tanımlanan Anaerob Bakteriler ve E-Test Yöntemi ile Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi
Recep Keşli, Selahattin Çelebi
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Deniz Suyu Kökenli Koliformlarda Sınıf 1 ve Sınıf 2 Integron Gen Kasetleri ve Antibiyotik Direncinin Karakterizasyonu
Feyza Çolakoğlu, Osman Birol Özgümüş, Cemal Sandallı, Elif Çelik Sevim, Şengül Alpay Karaoğlu
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Diyabetik Ayak Enfeksiyonlarının Klinik ve Aerobik Bakteriyolojik Analizi
Çiğdem Özaydın, İsmet Özaydın, Selda Acar, Tevfik M. Yavuz, Şükrü Öksüz, İdris Şahin, MustafaYıldırım, Seda Karaman
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Epstein-Barr Virus Antikorlarının Araştırılmasında Kullanılan Paul-Bunnel Testi ve İmmünblot Yönteminin Karşılaştırılması
Sanem Karadağ, Melda Sınırtaş, Güher Göral
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Shigella Türlerinde Antimikrobiyal Direnç Değişimi: Sekiz Yıllık İzlem
İhsan Hakkı Çiftçi, Orhan Cem Aktepe, Mustafa Altındiş, Zafer Çetinkaya, Gülşah Aşık, Kübra Çalışkan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Staphylococcus aureus'un Tedavisinde Yeni Antibiyotikler
Hatice Uludağ Altun, Banu Sancak
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
A Grubu Beta Hemolitik Streptokoklara Bağlı Olarak Gelişen Nadir Bir Perinefritik Apse Olgusu
Metin Özsoy, Selman Ünverdi, Mevlüt Çeri, İsmail Kırbaş, Emine Uyar, Murat Duranay
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Editöre Mektup
  Pseudomonas aeuginosa - Duyarlılık
Sibel AK
[ PDF ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim