Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2010, Cilt 40, Sayı 2, Sayfa(lar) 125-130
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Shigella Türlerinde Antimikrobiyal Direnç Değişimi: Sekiz Yıllık İzlem
İhsan Hakkı Çiftçi, Orhan Cem Aktepe, Mustafa Altındiş, Zafer Çetinkaya, Gülşah Aşık, Kübra Çalışkan
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Afyonkarahisar
Anahtar Sözcükler: Shigella, antimikrobik direnç

Amaç: fiigelloz gelişmekte olan ülkelerde gençler ve yaşlılarda önemli bir sağlık problemidir. Antimikrobik dirençteki global değişim nedeniyle bu etkenlerin direnç eğilimlerinin izlenmesi önemlidir. Bu çalışmada, ilaç direncindeki artış nedeniyle Afyon bölgesinde izole edilen Shigella izolatlarının dağılımı ve direnç durumunun ortaya konması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 2002-2009 yılları arasında toplanan Shigella suşlarının dağılımı ve antimikrobiyal direnci analiz edilmiştir.

Bulgular: En yaygın tür Shigella flexneri (%48.7) olup onu Shigella dysenteriae (%26) takip etmiştir. Shigella suşlarının 93'ünde (%63.7) çoklu direnç saptanmıştır. Ampisilin için yüksek direnç (%63.7) bulunmuş onu trimethoprim-sulfametoksazol (%23.3) ve tetrasiklin (%12.3) takip etmiştir.

Sonuç: Yöremizde yaygın kullanılan ilaçlara direnç göreceli olarak düşük olmakla beraber çoklu direnç oranının yüksek bulunması ciddi bir problem olarak algılanmalıdır. Shigelloz şüpheli vakaların tedavisinde uygun ampirik antimikrobik ilaçların seçimi için direnç patenlerinin izlenmesi gereklidir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim