Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2010, Cilt 40, Sayı 2, Sayfa(lar) 063-074
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Staphylococcus aureus'un Tedavisinde Yeni Antibiyotikler
Hatice Uludağ Altun, Banu Sancak
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
Anahtar Sözcükler: Staphyloccus aureus, direnç, yeni antimikrobiyal ajanlar

Staphylococcus aureus, tüm dünyada gerek toplum kaynaklı gerekse hastane kaynaklı enfeksiyonlara yol açan en önemli etkenlerden biridir. Özellikle yoğun bakım ünitelerinde metisilin dirençli S. aureus enfeksiyonları giderek artan düzeyde rapor edilmektedir. Bilindiği üzere çoğu metisilin dirençli S. aureus suşları vankomisine duyarlıdır. Buna rağmen son yıllarda vankomisine orta duyarlı ve daha düşük oranda da vankomisine dirençli S. Aureus suşları rapor edilmektedir. S. aureus suşlarında gelişen antibiyotik direnci tedavide önemli sorunlara yol açmaktadır. Bu nedenle S. aureus tedavisinde kullanılabilecek yeni antimikrobiyal ajanlara yönelik çalışmalar giderek artmaktadır. Günümüzde S. aureus'un neden olduğu ciddi enfeksiyonların tedavisi için daptomisin, linezolid, eperozolid, tigesiklin, kinupristin-dalfopristin, yeni glikopeptidler, seftobipirol, iklaprim gibi yeni antimikrobiyal ajanlar umut vaat etmektedir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim