Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2010, Cilt 40, Sayı 2, Sayfa(lar) 117-124
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Epstein-Barr Virus Antikorlarının Araştırılmasında Kullanılan Paul-Bunnel Testi ve İmmünblot Yönteminin Karşılaştırılması
Sanem Karadağ, Melda Sınırtaş, Güher Göral
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bursa
Anahtar Sözcükler: Epstein-Barr Virus enfeksiyonu, immünblot, Paul-Bunnel

Amaç: Bu çalışma, Epstein-Barr Virus (EBV) enfeksiyonlarının serolojik tanısında laboratuvarımızda rutin olarak kullanılan Paul-Bunnel ve immünblot test sonuçlarını eş zamanlı karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada; Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı'na EBV enfeksiyonu ön tanısı ile gönderilen 200 serumda Paul-Bunnel testi ile heterofil antikorlar, immünblot yöntemi ile anti-EBV antikorları araştırıldı.

Bulgular: İmmünblot ile akut enfeksiyon serolojisi saptanan yedi serumdan altısında Paul-Bunnel ile herhangi bir titrede pozitiflik bulunurken (p<0.05); Paul-Bunnel ile 1/56 ve üzerinde pozitiflik saptanan altı serumdan ikisinde (p>0.05) immünblot ile akut enfeksiyon serolojisi gözlendi. İmmünblot ile akut enfeksiyon serolojisi saptanan 0-19 yaş grubuna ait beş serumdan birinde; ≥20 yaş grubuna ait iki serumdan birinde Paul- Bunnel ≥1/56 pozitif bulundu.

Sonuç: Heterofil antikor testleri ile IgM izotipindeki antikorların gösterilmesi neticesinde enfeksiyonun klinik dönemi hakkında kesin yorum yapılamaması; belirli hasta ve yaş gruplarında yalancı pozitiflik veya negatiflik saptanması gibi nedenlerle tanıda spesifik antikorların araştırılması önem taşımaktadır. Sonuç olarak: özellikle 0-19 yaş grubunda Paul-Bunnel ile saptanan düşük titredeki ( ≤1/56) pozitifliklerin ve negatif sonuçların, virüsün farklı antijenik yapılarına karşı antikor araştıran testlerle kontrol edilmesi, heterofil antikor pozitifliği oluşturabilecek diğer enfeksiyöz/enfeksiyöz dışı nedenlerin de dikkate alınması gerektiği düşüncesindeyiz.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim