Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2010, Cilt 40, Sayı 3
•   Derleme
Orijinal Araştırma
Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Gram Negatif Bakterilerde E test Metodu ile Gentamisin MİK Değerinin Araştırılması
Filiz Pehlivanoğlu, Kadriye Kart Yaşar, Gönül Şengöz
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Hastane ve Toplum Kökenli Genişlemiş Spektrumlu ß-Laktamaz Üreten Escherichia coli Suşlarında Tigesiklin Duyarlılığının Araştırılması
Nural Cevahir, Suzan Saçar, Hüseyin Turgut, Melek Demir, İlknur Kaleli
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Çocukluk Yaş Grubunda Adenovirus Gastroenteritlerinin Mevsimlere ve Yaşlara Göre Dağılımı
Muhammet Güzel Kurtoğlu, Aşkın İnci, Mehmet Özdemir, Mahmut Baykan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Gökova Bölgesinde Eküvyon Tekniği ile Yüksek Oranda Çevresel Cryptococcus neoformans İzolasyonu
Çağrı Ergin
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kan Kültürlerinden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarının Antibiyotik Duyarlılığı ve Genişlemiş Spektrumlu ß-Laktamaz oranı
Uğur Arslan, Hatice Türk Dağı, Şerife Yüksekkaya, Elif Uysal, İnci Tuncer
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İntranazal ve İntraperitoneal Uygulanan Pseudomonas aeruginosa Quorum Sensing Vahşi tip ve Mutant kökenlerin Akciğer Histopatolojisindeki Etkileri
Meral Karaman, Müge Kiray, Alper Bağrıyanık, Hakkı Bahar
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Eğitim Hastanesi'nde Akut Bakteriyel Gastroenterit Etkenleri Arasında Campylobacter jejuni ve Campylobacter coli' nin Yeri ve Bunların Antimikrobiklere Duyarlılıklarının Araştırılması
Mustafa Güney, Ahmet C. Başustaoğlu
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Streptococcus pneumoniae'da mef(A)/(E) Denetimindeki Aktif Makrolid Pompasının, erm(B) Denetimindeki Makrolid Direncine Katkısı: Marmara Üniversitesi Hastanesi 2009 Sonuçları
Burçin Karaçanlı, Burak Aksu, Ufuk Hasdemir
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bir Kan Merkezinde Bağışçılara Uygulanan Mikrobiyolojik Tarama Testleri Sonuçlarının On Yıllık Değerlendirilmesi
Ulaş Yakut, Mustafa Güney, Ümit Doğansel Doğanay, Ahmet Koçak, İsmail YaşarAvcı
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Flüoresan In Situ Hibridizasyon (FISH) Yönteminin Klinik Mikrobiyolojide Kullanımı
Gülay Börekçi
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim