Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2010, Cilt 40, Sayı 3, Sayfa(lar) 163-168
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Gökova Bölgesinde Eküvyon Tekniği ile Yüksek Oranda Çevresel Cryptococcus neoformans İzolasyonu
Çağrı Ergin
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Denizli
Anahtar Sözcükler: Cryptococcus neoformans, Eucalyptus camaldulensis, eküvyon tekniği

Amaç: Cryptococcus neoformans, özellikle bağışıklığı baskılanmış konakta hayatı tehdit eden enfeksiyonlar oluşturan bazidiomiçet sınıfından kapsüllü bir maya mantarıdır. Birçok ülkeden bildirilen raporların aksine Anadolu'da, Ege ve Akdeniz bölgesinde 1999-2010 yılları arasında yapılan tekrarlayan taramalarda, kolonizasyon odağı olarak bildirilen Eucalyptus camaldulensis ağaçlarından sadece bir C. neoformans kökeni izole edilmiştir. Bu çalışma Gökova-Akçapınar bölgesinde farklı yöntemle tarama yapmak amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu araştırmada çevresel tarama, 2003 yılında sadece bir kökenin izole edilebildiği Gökova- Akçapınar bölgesinde yapılmış ve tarama için eküvyon tekniği kullanılmıştır. Araştırma alanı içinde yaklaşık 1400 E. camaldulensis ağacı bulunduğu ve sadece 17 ağaç üzerinde büyük kovuk olduğu saptanmıştır. Bu kavuklardan eküvyonla alınan örnekler kloramfenikol ve bifenil içeren Staib agar besiyerine ekilmiş ve C. neoformans varlığına bakılmıştır.

Bulgular: C. neoformans kolonizasyonu 2008 yılında 11 ağaçta (11/17; %64.7), 2009 yılında 7 ağaçta (7/11; %63.6) bulunmuş ve ortalama koloni sayısının 35±9.7 koloni/eküvyon olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Anadolu'da Gökova bölgesi bir "sıcak nokta"dır. Geleneksel yöntemler ile negatif sonuçların alındığı bölgelerdeki çevresel taramalar için eküvyon yönteminin seçilmesi önerilebilir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim