Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2010, Cilt 40, Sayı 3, Sayfa(lar) 201-206
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Bir Kan Merkezinde Bağışçılara Uygulanan Mikrobiyolojik Tarama Testleri Sonuçlarının On Yıllık Değerlendirilmesi
Ulaş Yakut, Mustafa Güney, Ümit Doğansel Doğanay, Ahmet Koçak, İsmail YaşarAvcı
GATA Kan Eğitim Merkezi ve Kan Bankası Müdürlüğü, Ankara
Anahtar Sözcükler: Kan Bağışçısı, tarama testleri

Amaç: Kan transfüzyonu komplikasyonlarının başında yer alan enfeksiyon bulaşını önlemek için ülkemizde her bir kan bağışına HBsAg, anti-HCV, anti-HIV ve VDRL tarama testinin uygulanması zorunlu kılınmıştır. Çalışmamızın ana amacı son on yılın bağışlarının mikrobiyolojik tarama test sonuçlarını paylaşmaktır.

Gereç ve Yöntem: Gülhane Askeri Tıp Akademisi(GATA) Kan Eğitim Merkezi ve Kan Bankası Müdürlüğü'nde (Süreli Bölge Kan Merkezi) 2000-2009 yılları arasında bağışlanmış kanların tarama testi sonuçları geriye dönük olarak incelenmiştir.

Bulgular: HBsAg için %1.96, anti-HCV için %0.59, anti-HIV için %0.18 ve VDRL için %0.02 oranında pozitiflikler bulunmuştur. HBsAg pozitiflik oranının yıllara göre anlamlı olarak azaldığı, diğerlerinde anlamlı bir değişikliğin olmadığı görülmüştür.

Sonuç: Bu bulgulara göre HBsAg pozitifliği oranlarında yıllara göre azalma olması memnuniyet verici iken anti-HCV pozitifliği oranlarında ise değişikliğin olmadığı düşündürücüdür.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim