Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2010, Cilt 40, Sayı 1, Sayfa(lar) 016-021
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Anti-Toxoplasma gondii IgG Avidite Testi Çalışılan Gebelerin Serolojik Profillerinin İrdelenmesi
Fahriye Ekşi, Tekin Karslıgil, Ayşen Bayram, Yasemin Zer, Buket Katrancı, İclal Balcı
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep
Anahtar Sözcükler: Toxoplasma gondii, anti-Toxoplasma gondii IgG avidite

Amaç: Toksoplazmoz, Toxoplasma gondii'nin sebep olduğu parazitik bir hastalıktır. Enfekte gebeden fetüse transplasental yolla geçerek konjenital enfeksiyon, abortus ve anomalili fetüs oluşumu ile sonuçlanabilen klinik tablolara sebep olabilir. Bu nedenle gebe kadınlarda toksoplazmozun araştırılması gerekmektedir. Bu çalışmada Haziran 2007-Ocak 2009 tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğinden anti-Toxoplasma gondii IgG avidite testi çalışılması amacıyla laboratuarımıza serum örnekleri gönderilen 130 gebenin serolojik profilleri retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

Gereç ve Yöntem: Örneklerde Enzyme Linked Fluoresent Asssay (ELFA) yöntemi ile toksoplazma'ya özgül IgM ve IgG antikorları aranmış, daha sonra ELFA IgG Avidite testi yapılarak toksoplazmozun akut ya da kronik dönemde olup olmadığı araştırılmıştır.

Bulgular: Anti-Toxoplasma gondii IgG avidite çalışılan hastaların hepsinde Toxoplasma gondii IgG antikor pozitifliği saptanırken, olguların 68'inde (%52.3) anti- Toxoplasma gondii IgM pozitif, 56'sında (%43.1) negatif altısında (%4.6) ise sınır değerde olduğu görülmüştür. Buna göre anti-Toxoplasma gondii IgM pozitif olguların 20'sinde (%15.4) yüksek avidite, 42'sinde (%32.3) düşük avidite, altısında (%4.6) sınır değer avidite, anti-Toxoplasma gondii IgM negatif olguların 50'sinde (%38.5) yüksek avidite, üçünde (%2.3) düşük avidite, üçünde (%2.3) ise sınır değer avidite tespit edilmiştir. Anti-Toxoplasma gondii IgM sınır değerde bulunan olguların beşinde (%3.8) yüksek avidite, birinde (%0.8) düşük avidite saptanmıştır. Anti-Toxoplasma gondii IgG avidite testi çalışılan tüm olgular içerisinde 75'inde (%57.7) yüksek avidite, 46'sında (%35.4) düşük avidite, dokuzunda (%6.9) ise sınır değer avidite tespit edilmiştir.

Sonuç: Anti-Toxoplasma gondii IgG avidite testinin akut enfeksiyon ile önceden geçirilmiş enfeksiyon ayrımında Toxoplasma gondii IgG ve IgM antikorları ile birlikte yapılmasının yararlı olacağı kanısına varılmıştır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim