Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2011, Cilt 41, Sayı 1, Sayfa(lar) 018-021
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Hastane Atık Sularıyla Kontamine Edilen Deniz Suyundan İzole Edilen Gram Negatif Bakterilerin Sefalosporin Grubu Antibiyotiklere Karşı Direnç Düzeyleri
Tamer AKKAN1, Ayşenur KAYA2, Sadık DİNÇER3
1Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Giresun
2Kilis Yedi Aralık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Kilis
3Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Adana
Anahtar Sözcükler: Gram negatif bakteri, antibiyotik direnci, su kirliliği

Amaç: Bu çalışmada hastane atık suları ile kontamine olan deniz suyundan izole edilen gram negatif bakterilerin sağaltımda yaygın kullanılan sefalosporin grubu antibiotiklere karşı direnç düzeyleri incelenmiştir.

Gereç ve Yöntem: İzole edilen toplam 85 gram negatif bakterinin VITEK II Compact System ile tiplendirilmesi yapılmış ve sefalosporin grubu antibiyotiklere karşı direnç oranları belirlenmiştir.

Bulgular: Sefazoline karşı %85, sefuroksime karşı %28, sefotaksime karşı %8 ve sefepime karşı %5 oranında direnç bulunmuştur. Ayrıca, izolatların %91’inin çoklu antibiyotik direnç (ÇAD) indeksi referans değer olan 0.2’nin üzerinde saptanmıştır.

Sonuç: Bu çalışmada elde edilen veriler, hastane atık sularının deşarj edildiği deniz suyundan izole edilen gram negatif bakterilerin önemli oranda antibiyotik direncine sahip olduğunu ve bunun halk sağlığı açısından potansiyel bir risk oluşturabileceğini göstermiştir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim